dejtingsida för kulturintresserade Verksamhetspolicy

turkisk dejtingsida Interwheel Sweden AB är ett grossistföretag inom däck- & fälgbranschen. Bolaget ingår i Däckia-koncernen som ägs av Pirelli Tyre SPA. Vi saluför ett brett utbud av kompletta hjul, däck och fälgar. Vår huvudsakliga målgrupp är bilhandeln. Denna övergripande verksamhetspolicy gäller hela företagets verksamhet och ska utgöra grunden för hur vi arbetar. Lag- och myndighetskrav utgör minimikrav och ska alltid uppfyllas.

Arbetsmiljö

dejtingsidor danmark Interwheels arbetsmiljöarbete ska skapa en god och säker arbetsmiljö för alla anställda. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats och då är en bra arbetsmiljö en grundförutsättning.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Alltid sätta säkerheten främst! Risker som hotar personal, kunder och företaget ska minimeras.
 • Arbeta organiserat med arbetsmiljöfrågor enligt gällande riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Arbeta organiserat med brandskyddsfrågor enligt gällande riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete.
 • Kompetensutveckling. Vi tror att goda möjligheter till kompetensutveckling även ger personlig utveckling.
 • Erbjuda alla anställda friskvård.

Kvalité

helt gratis nätdejting Interwheels kvalitétsarbete ska ge nöjda kunder, kontinuerlig utveckling av arbetssätt och metoder samt ett marknadsanpassat utbud av produkter och tjänster.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Ha en god marknadskännedom och på så sätt säkerställa att vi har ett marknadsanpassat produktutbud.
 • Hålla en hög leveranssäkerhet och erbjuda god service genom att leverera rätt produkt, till rätt pris, vid rätt tillfälle.
 • I största möjliga utsträckning erbjuda en lösning på kundens behov.
 • Säkerställa att Interwheel har en kompetent och motiverad personal. Alla anställda ska ha ett brett och välutvecklat kunskapsområde.
 • Årligen bedöma och utvärdera våra leverantörer.
 • Med ständiga förbättringar utveckla och förädla vår verksamhet och våra processer. 

Miljö

dejtingsajt aktiva Vi deltar aktivt i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Samhälle, anställda, kunder och ägare ställer krav på ett bra miljöarbete. Inom ramen för vår kärnverksamhet driver vi miljöfrågor för att minska vår negativa miljöpåverkan samt skapa en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke.

Detta skall vi uppnå genom att:

 • Arbeta aktivt med våra betydande miljöaspekter.
 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget genom att diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
 • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom val av speditörer och god logistikplanering.
 • Minimera användningen av energi och förbrukningsmaterial.
 • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Hantera vårt avfall utifrån ett kretsloppstänkande.
 • Med ständiga förbättringar utveckla och förädla vårt miljöledningssystem och våra processer.

dejtingsajt rika män  

www.dejtingsajter gratis

gratis dejting i sverige Daniel Nilsson, VD
kristna dejtingsidor Interwheel Sweden AB